bestilleBestilling av personlig tale til 1000,-
 

Takk for at du vil benytte meg som skribent.

Fyll ut feltene under og jeg vil kontakte deg så snart som mulig.

   Navn: *
   Adresse:
   Postnummer og sted: *
   Telefonnummer: *
   E-post adresse: *
   Når er festen/anledningen
   Seneste overlevering
   Hvilken anledning
   Navn på jubilant/hovedperson
   Hvem er denne talen/sangen fra


   Hva passer best? At vi snakkes videre på e-post eller telefon:

 
Epost Telefon Samme
 
    Jeg tar alltid kontakt på e-post først. Hvis du ønsker dialog over telefon, så sender jeg
    deg mitt telefonnummer. Jeg gjør det slik for å holde kostnadene så langt nede
    som mulig.


   Eventuelt ekstra kommentarer, spesielle ønsker:
   (Jeg vil komme tilbake til detaljer du ønsker)

  


båtførerprøven på nett
Båtførerprøven på nett